Konsolidácia pôžičiek KB

Konsolidáciu pôžičiek KB predstavuje takzvaná Optimálna pôžička . Konsolidovaný pôžička u KB je veľmi vhodný nástroj pre riešenie zložitej situácie so súbežne bežiacimi niekoľkých pôžičkami. KB ponúka konsolidáciu všetkým občanom SR, ale aj cudzincom s trvalým pobytom v SR alebo v EÚ.

Možnosti konsolidovanej pôžičky KB

Konsolidace pôžičiek KB

Konsolidácia pôžičiek KB je možná na súhrnné pôžičky od 30 000 až do 2,5 milióna Sk , takže jej využitie sa hodia prakticky pre všetky konsolidácie stredne zadlžených rodín. Maximálna splatnosť konsolidovanej pôžičky KB je 10 rokov, teda 120 mesiacov. Využitie konsolidácie pôžičiek KB musí byť výhradne na spojenie a optimalizáciu pôžičiek existujúcich - iný účel nie je dovolený.

Vybavenie konsolidácie pôžičiek KB

K vybaveniu konsolidovanej pôžičky KB je potreba priniesť dva doklady totožnosti , potvrdenie o príjme prípadne daňové priznanie a úverovú dokumentáciu k existujúcim pôžičkám. Na základe týchto dokumentov je vyhotovený optimalizačný a konsolidačnej návrh, ktorý je klientovi predložený k nahliadnutiu. Pôžička môže byť použitá výlučne na úhradu existujúcich dlhov a konsolidáciu pôžičiek. Vo svojom princípe potom konsolidácie pôžičiek KB prináša klientovi podstatne výhodnejšie úver, ktorý korešponduje s jeho aktuálnymi finančnými možnosťami a neskrýva žiadne skryté poplatky alebo platby.

Zkuste další článek, třeba Konsolidácia pôžičiek česká spořitelna, tento článek je podobného zaměření. Další informační článek - Úvery na zmenku.

Novinky z celého internetu