Pôžičky na zástavu

Půjčky na zástavu Pôžičky na zástavu predstavujú požičanie prostriedkov, ktoré je umožnené až po zastavení určité veci či majetku. Ide o akúsi záruku pre poskytujúcu inštitúciu alebo investora, že peniaze, ktoré poskytuje potenciálnemu dlžníkovi, sú určitým spôsobom zaručené. Že, ak dlžník nebude z akýchkoľvek dôvodov moci pôžičku splácať, je možné na jej úhradu využiť prostriedky, ktoré veriteľ získa predajom založenej veci.

Princíp pôžičky na zástavu

Princíp pôžičky na zástavu je veľmi jednoduchý. Dlžník požiada o pôžičku u poskytujúcej inštitúcie. Tá sa na dlžníka obráti s požiadavkou zástavy. Dlžník môže k zástave zvyčajne použiť hnuteľný aj nehnuteľný majetok . Najčastejšie potom ide o osobný automobil, domáce vybavenie au väčších súm nehnuteľnosti . Následne je spísaná zmluva o pôžičke na zástavu, kde je jasne špecifikovaná vec, ktorá je predmetom zástavy a podmienky, ako bude postupovať, ak dlžník nebude svoju pôžičku splácať. Po podpísaní zmluvy sú dlžníkovi obratom vystavené finančné prostriedky, s ktorými môže nakladať podľa svojej ľubovôle.

Zkuste další článek, třeba Pôžičky na nehnuteľnosť, tento článek je podobného zaměření. Další informační článek - Pôžičky na materskej.

Novinky z celého internetu