Pôžičky pre SZČO

Půjčky pre OSVČ Pôžičky pre SZČO , teda pre samostatne zárobkovo činné osoby , sú veľmi špeciálnym druhom pôžičky. SZČO totiž zvyčajne buďto všetky svoje príjmy nepriznávajú či v lepšom prípade veľmi daňovo optimalizujú. Čo znamená, že podľa ich oficiálnych daňových priznaní majú relatívne nízke príjmy. V skutočnosti však môžu byť veľmi dobre finančne zabezpečení. A to je práve veľké špecifikum pôžičky pre SZČO, pretože poskytujúce inštitúcia musí rozoznať, či ide o dobrého podnikateľa s budúcimi pravidelnými príjmami, či podnikateľa, ktorý v skutočnosti žiadne príjmy naozaj nemá.

Vybavenie pôžičky pre SZČO

Vybavenie pôžičky pre SZČO má mnohé spoločné s vybavovaním štandardných pôžičiek. Ide o povinnosť predložiť dva doklady totožnosti . Navyše musia SZČO banke či nebankové inštitúcie zvyčajne predložiť aj daňové priznanie a to za niekoľko rokov naspäť. Aby si poskytujúce inštitúcia overila, akú má daný klient bonitu a schopnosť dlhodobo pôžičku splácať. Niekedy je navyše vyžaduje aj preukázanie a predkladanie toho, čo bude za pôžičku kúpené, poprípade je nutné po poskytnutí peňazí spätne preukázať, že boli využité na daný účel.

Další příspěvek Pôžičky na zástavu ze stejné kategorie. Další informační článek - Pôžičky na nehnuteľnosť.

Novinky z celého internetu