Odkazy pro štítek banková pôžička Praha

Pôžičky na nehnuteľnosť

Pôžičky na nehnuteľnosť predstavujú účelovú formu úverového obchodu, kedy zvyčajne nehnuteľnosť, ktorá je predmetom kúpy, sa sama stáva zástavou za danú pôžičku. Pôžičky na nehnuteľnosť majú celý rad podôb a ponúka ich ako bankové , tak aj nebankový sektor . V bankovom sektore majú pôžičky na n

Úvery českej sporiteľne

Slovenská sporiteľňa ponúka celý rad špeciálnych aj všeobecných úverov, ktoré pokrývajú takmer celú dopyt po úveroch. Úvery českej sporiteľne sa delí na základných 5 druhov. Podľa toho, aký účel a akým spôsobom je pôžička poskytovaná. Všetky sú však veľmi pružné a pripravované na mieru každému ži

Novinky z celého internetu