Odkazy pro štítek podnikateľské pôžičky

Pôžičky pre podnikateľov

Pôžičky pre podnikateľov majú veľmi široké pole pôsobnosti. Podnikatelia potrebujú zvyčajne peniaze na financovanie dvoch druhov potrieb. Prvá je potreba dlhodobých investícií a druhú potom potreba financovanie prevádzkovej činnosti . Pôžičky pre podnikateľov sú aj podľa týchto dvoch kritérií r

Pôžička spoločníkovi

Pôžička spoločníkovi je špecifický druh pôžičky využívaný najčastejšie v spojení so spoločností s ručením obmedzením . Ide o požičanie peňazí jednému zo spoločníkov, ktorý okamžite potrebuje riešiť svoju finančnú situáciu a práve vďaka podielu v spoločnosti sa mu naskytuje veľmi výhodná príležit

Úver na podnikanie

Úver na podnikanie prestavuje hlavné a často jedinú možnosť, ako môže podnikateľ získať peňažné prostriedky. Prakticky žiadne podnikanie sa nezaobíde bez týchto cudzích zdrojov, pretože je potrebné neustále inovovať, rozvíjať podnikanie a budovať silnú spoločnosť či živnosť. Úver na podnikanie ta

Novinky z celého internetu