Úver zo stavebného sporenia

Úver zo stavebného sporenia je špeciálny produkt, ktorý je spojený práve s existenciou stavebného sporenia . Každý žiadateľ o úver zo stavebného sporenia musí mať rozbehnutej sporenia, inak nie je možné o úver vôbec žiadať. Navyše musia splniť celý rad ďalších podmienok, ktoré sú v zmluve o stavebnom sporení prvotne uvedené.

Princíp úveru zo stavebného sporenia

Úvěr zo stavebného spoření

O úver zo stavebného sporenia možno žiadať až po uplynutí určitej doby, kedy stavebné sporenie beží. Ide o to, že je potrebné dosiahnuť určitej veľkosti takzvaného hodnotiaceho čísla, ktoré je zložitým algoritmom výsledkom doby trvania sporenia a súm, ktoré sú na stavebné sporenie klientom posielané. Ak toto hodnotiace číslo má požadovanú veľkosť, môže žiadateľ získať riadny úver zo stavebného sporenia. Na prekonanie doby pred získaním riadneho úveru zo stavebného sporenia je možné použiť preklenovací úver zo stavebného sporenia , ktorý však nemá tak výhodné podmienky a fakticky je len na dobu, než sa dosiahne daného hodnotiaceho čísla. Potom tento úver automaticky prechádza v riadny úver zo stavebného sporenia, ktorý svojou výhodnosťou čnie nad všetkými ostatnými úvery na bývanie a na nižšej sumy v poriadku do niekoľkých málo státisícov nemá prakticky konkurenciu ani u hypotéky.

Další příspěvek Úver na podnikanie ze stejné kategorie. Další informační článek - Úver na bývanie.

Novinky z celého internetu