Úverové podvody

Úverové podvody Úverové podvody na nás číhajú prakticky na každom rohu. V dnešnej dobe sa s úverovými podvodmi môžeme stretnúť prakticky kdekoľvek. Informácie o nich sú ale vždy veľmi strohé. Predovšetkým je nutné si uvedomiť, kto najčastejšie úverové podvody spácha. Ide o jedinca, ktorí už od samého začiatku zatajujú niektoré informácie či poskytujú podozrivá dáta.


Dve strany úverových podvodov

Na strane poskytovateľov ide najčastejšie o úverový podvod s tým, že od žiadateľov vyžiadajú veľkú sumu peňazí vopred a pôžičku nakoniec neposkytnú . Niektorí sa priamo stratí, iní povedia žiadateľovi, že išlo o administratívne nevratný poplatok. Ak takto podvedú veľké množstvo ľudí, môžu len týmto spôsobom získať nemalé finančné prostriedky. Druhá strana úverových podvodov je potom u dlžníkov. Tí často hľadajú v zúfalej situácii zúfalá riešenie, takže zatajujú poskytujúcim inštitúciám dlhy partnera, či dlhy jeho samotného. Tým sa dostanú do ešte väčších problémov, pretože splácať pôžičku pôžičkou nikdy neprináša dobré výsledky. Ďalším druhom úverového podvodu je úmyselné neplatenie dohodnutých pôžičiek . Ide o to, že dlžník nič nemá a tak mu nemajú čo zobrať. Pokiaľ ide o nižšie sumy, je vymáhanie veľmi zložité. U vyšších sum potom pristupuje na rad súd, ktorý podvodníka môže odsúdiť.

Podobné články

Tesco pôžička

Pôžička Tesco je veľmi zaujímavým úverovým produktom, ktorý v súčasnosti dobýja náš trh. Ide o jedinečnú možnosť, ako veľmi ľahko získať peni...

Úverové podvody - čierna listina

Úverové podvody sa roja akú huby po daždi. Každý poskytovateľ aj potenciálny dlžník musia prijať riziko, že budú podvedení. Avšak množstvo sk...

Novinky z celého internetu