Úvery bez registra

Úvěry bez registru Úvery bez registra predstavujú špeciálny pôžičky, kedy poskytujúce inštitúcia alebo investor nevyžaduje výpis z registra dlžníkov. Tento výpis je totiž veľmi často hlavným dôvodom, prečo mnoho žiadateľov nezíska úver. Akýkoľvek záznam v registri dlžníkov totiž automaticky znamená pre banky príliš rizikového klienta, ktorému skrátka peniaze nepožičia. Preto vznikol na nebankovom sektore inštitút úveru bez registra, ktorý vychádza v ústrety práve tým osobám, ktoré majú v registri dlžníkov nejaký záznam.

Princíp úveru bez registra

Úvery bez registra ponúka uplatnenie vo veľmi širokej sfére. Ich všeobecné poňatie je jasné. Žiadateľ vyplní online žiadosť, zatelefonuje alebo priamo osobne kontaktuje spoločnosť , ktorá ponúka úver bez registra. Predloží požadované doklady, obvykle dva doklady totožnosti a preukáže svoju bonitu potvrdením zamestnávateľa o príjme. Následne je spoločnosťou vypočítaná suma, úrok a splátky, ktoré môže za daných okolností získať. Nenahliada sa do registra, ale práve toto podstúpené riziko zo strany poskytujúcej inštitúcie je zohľadnené vo výške úroku. Preto sú úvery bez registra nepatrne drahšie, než porovnateľné bankové pôžičky. Je však si treba uvedomiť, že na získanie úveru bez registra často postačí už spomínané dva doklady a peniaze sú takmer na ceste.

Už jste přečetli článek Úver zo stavebného sporenia, který má podobné zaměření? Další informační článek - Úver na podnikanie.

Novinky z celého internetu